Shizuki Saito

Hitoshi's wayward daughter, with whom he has a strained relationship.

Description:
Bio:

Shizuki Saito

Kuro Cokesakto Cokesakto